Ilmaisukoulu Tuike Ilmaisukoulu Tuike

Teatteriharrastuksia kaiken ikäisille

Ilmaisukoulu Tuike tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet teatterin harrastamiseen ammatilaisten johdolla.

  • Ilmaisukoulu Tuike siirtyy syksyllä 2018 taiteen perusopetuksen piiriin.

Ilmaisukoulu Tuikkeen opetuksessa tullaan käyttämään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta.  Taiteen perusopetus on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus pohjautuu lakiin, jossa mm. määritetään opettajien pätevyyskelpoisuus. Sitä ohjaa Opetushallituksen päättämä opetussuunnitelma, joiden pohjalta oppilaitokset suunnittelevat omat opetussuunnitelmansa. Ilmaisukoulu Tuikkeen opetussuunnitelmaan on sisällytetty vahvasti fyysinen- ja visuaalinen teatteri.

  • Taiteen perusopetusta voidaan oppilaan halutessa järjestää myös aikuisille, tästä tulee ilmoittaa Ilmaisukoulun rehtorille, jonka kanssa laaditaan oppilaalle yksilöllinen opetussuunnitelma.

Lue lisää teatteritaiteen perusopetuksesta: TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS

Ryhmiä on lapsille, nuorille ja aikuisille.
Lukujärjestys 2018-2019

Lasten ja nuorten ryhmät etenevät iän mukaan tasolta toiselle ja jokaiselle vuodelle löytyy omat haasteensa. Ilmaisukoulussa voi aloittaa 5-vuotiaana eikä yläikärajaa ole. Ilmaisukoulu Tuikkeen tunnelma on avoin ja välitön.